Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Doktorand i evolutionär funktionsgenomik

Publicerad: 2017-04-21

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik (IEG) är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. IEG är en del av Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC), där även forskning inom t.ex. utvecklingsbiologi, växtfysiologi och systematik bedrivs. Forskningsbredden på EBC skapar möjligheter för interaktion och samarbete mellan biologins olika forskningsområden. Se vidare www.ieg.uu.se och www.ebc.uu.se.

Projektbeskrivning: Växters stadier av tillväxt och vila (t.ex. knoppbildning på hösten) är en anpassning till förutsägbara säsongsrelaterade miljöförändringar och styrs av genetiska program i kombination med avläsning av omvärldsfaktorer. Att kunna gå in i ett latent, vilande stadie är en fundamental anpassning för överlevnad i många av jordens ekosystem. I detta projekt kommer du att jämföra utvecklingsbiologiska mekanismer som reglerar vila och tillväxt i basala landväxter med de mekanismer som reglerar dessa processer i mer komplexa blomväxter. Du kommer att arbeta i en forskargrupp med fokus på studier av evolution av molekylära mekanismer som reglerar växters utveckling. I nuläget använder vi i stor utsträckning det nyetablerade modellsystemet Marchantia polymorpha, en levermossa. Fördelarna med Marchantia jämfört med andra modellsystem är många, bl.a. dess fylogenetiska position som en av de tidigaste landväxterna, dess genetiska enkelhet, samt alla de molekylära verktyg/metoder som nyligen etablerats.

Arbetet i forskningsprojekt är till stor del labbaserat och kan komma att inkludera: genutrycksanalys med RNAseq och qRT-PCR, skapandet av inducerbara knockar och överuttryckare, analys av mutanters fenotyp med ljus-, konfokal- och elektronmikroskopi, och även ChIPseq och genomeditering (CRISPR/TALEN). Initialt kommer screener utföras för att identifiera gener med roll i reglering av vila/tillväxt. Senare arbete kommer inkludera studier av dessa gener och deras funktion. Projektets upplägg innebär att metoder och forskningsfokus kan förändras över tid, beroende på resultat från delprojekt. Ett av forskningsmålen är att identifiera tidigare okända regulatorer av utvecklingsbiologiska program i levermossa, vilket kan ge oss möjlighet att forma nya hypoteser kring reglering av vila/tillväxt i mer komplexa växter.

Som doktorand kommer du vara delaktig i alla delar av forskningsarbetet i projektet, från projektplanering, skriva ansökningar, labbarbete och analys, till att ge forskningspresentationer på konferenser och författande av forskningsartiklar, etc.

Vi har för närvarande samarbete med grupper i Sverige, Australien och Japan, vilket ger dig möjlighet att initiera egna samarbeten vilka kan ta projektet i nya riktningar under resans gång. Den exakta inriktningen på doktorandprojektet fastställs tillsammans med handledaren Magnus Eklund. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Kvalifikationskrav: En masterexamen (eller motsvarande) inom molekylärbiologi, utvecklingsbiologi eller närliggande område. Tidigare erfarenhet av labbarbete är ett krav. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom motivation, engagemang, kreativitet och nyfikenhet. God förmåga att arbeta både självständigt och i grupp är viktiga egenskaper. Kandidaten ska behärska engelska såväl i tal som i skrift.

Meriterande: Tidigare erfarenhet av forskningsarbete inom utvecklingsbiologi eller molekylärbiologi, samt erfarenhet av molekylär/utvecklingsbiologisk metodik, som t.ex. qRT-PCR, kloning och mikroskopi, är meriterande.

Anställningen: Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20%), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera, varför just du är lämplig för tjänsten samt ett datum då du har möjlighet att påbörja tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din master/kandidatexamen och dina betyg, 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), samt 6) relevanta publikationer och master/kandidatuppsatser. Ansökan ska skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Dr. Magnus Eklund, magnus.eklund@ebc.uu.se, +46 18 471 28 66. http://www.ieg.uu.se/vaxtekologi/eklunds-grupp/

Välkommen med din ansökan senast 28 Maj 2017. UFV-PA 2017/1398.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, institutionen för ekologi och genetik

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Marie Ols, TCO/ST
Per Sundman, Saco-rådet
Ellena Papaioannou, Seko

Referensnummer: UFV-PA 2017/1398

Sista dag för ansökan: 2017-05-28

Logga in och sök jobbet