Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Doktorand i systematisk biologi

Publicerad: 2017-01-11

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Härmed utlyses en doktorandtjänst i systematisk biologi vid Institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet. Sista dag för ansökan: 28 februari 2017.

Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion i hela organismer. Vi studerar också de djupaste förgreningarna i livets träd  med hjälp av bioinformatik och experimentella molekylära tekniker. Forskning om hur kemikalier av antropogent ursprung interagerar  med cellfunktioner och ger upphov till långvariga hälsoeffekter på människor och djur utförs också. För mer information se www.iob.uu.se.

Projektbeskrivning: Denna doktorandtjänst är del av ett externfinansierat projekt för att undersöka ektomykorrhizasvamparnas ursprung och diversifiering. Ektomykorrhiza svamparna bidrar med avgörande ekosystems funktioner genom att förse växter med näring och vatten i utbyte mot näringsrika kolhydrater, och de utgör omkring 8% av alla kända svamparter (inklusive många ätliga arter). Trots detta är deras evolution fortfarande dåligt undersökt vilket gör att det är svårt att tolka många av de mönster vi ser i deras ekologi och geografiska utbredning.

Doktorandprojektet kommer att vara en del av ett övergripande projekt för att bl.a undersöka när ektomykorrhiza har utvecklats hos svampar, hur evolutionen har fortgått, hur biogeografiska processer skiljer sig mellan ektomykorrhiza och icke ektomykorrhiza svampar, och hur fylogenetisk mönster i ektomykorrhizasvampsamhällen ser ut och har formats på olika geografiska skalor. Undersökningsmetoderna inkluderar jämförande genomik, biodiversitetsinformatik, och tillämpade fylogenetiska metoder. Doktorandarbetet kommer inkludera en del av dessa områden men de exakta frågeställningarna kommer att fastställas i samråd med handledare baserat på doktorandens intressen och kompetens. Doktoranden kommer ingå i Martin Rybergs forskar grupp som arbetar med olika aspekter av svampars, särskilt basidsvampars, ekologi och evolution och som har många internationella kontakter och samarbeten. Rybergs grupp sitter på evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala där det finns flera andra  forskningsgrupper inom mykologi att interagera med.

Kvalifikationer: En masterexamen (eller motsvarande) inom ett relevant område är ett krav. Sökande ska vara högt motiverad och utbildning/erfarenhet inom mykologi, bioinformatik, fylogenetisk analys och molekylärt labbarbete är mediterande. Sökande ska tala och skriva flytande engelska.

Anställningen: Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning (maximalt 20%) vilket förlänger anställningen med motsvarande tid.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) en CV, 3) en kopia av din masterexamen, 4) namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner, 5) relevanta publikationer (inklusive masteruppsats). Ansökan ska skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Tillträde: 2017-05-01 eller enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning 4 år.

Lön: Lokala riktlinjer finns fastställda för löneplacering (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Dr. Martin Ryberg, martin.ryberg@ebc.uu.se, +46 18 471 2647.

Välkommen med din ansökan senast 12 februari 2017. UFV-PA 2017/44.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet,

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Stefan Djurström, Seko
Per Sundman, Saco-rådet
Marie Ols, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/44

Sista dag för ansökan: 2017-02-28

Logga in och sök jobbet