Internationellt samarbete

Uppsala universitet stödjer på olika sätt internationellt samarbete som rör utbildning, bland annat genom utbytesprogram för lärare och studenter.

Uppsala universitet ingår i ett antal universitetsövergripande internationella nätverk. Nätverken ska bland annat:

  • stödja forskningssamarbeten
  • utveckla gemensamma kurser
  • utbyta erfarenheter
  • genomföra konferenser och workshops.

Inom nätverken sker utbyten för studenter, forskare, lärare och administrativ personal. Inom vissa av nätverken finns det särskilda medel att söka för att utveckla samarbeten och stödja erfarenhetsutbyten.