PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Universen nr 2 - 2017

Här kan du läsa ett urval av artiklarna i Universen nr 2 - 2017.

Ledare: Det våras för Kof17

Anders Malmberg, prorektor.

Myndighet för rättssäker hantering

En ny myndighet för att utreda och besluta om misstänkt oredlighet i forskningen är ett av förslagen som presenteras i Oredlighetsutredningen.

Nya rutiner för utredning av oredlighet

Sedan i höstas utreds anmälningar om oredlighet i forskningen vid Uppsala universitet enligt en ny ordning.

"Viktigt att få in synpunkter"

Att se över universitetets arbetsordning är en process som kommer att pågå under större delen av året.

Jämställdhetsperspektiv i alla beslutsprocesser

Hallå där Anna T. Höglund, vad innebär jämställdhetsintegrering?

Festival med forskning i fokus

I mitten av mars var det dags för årets upplaga av Scifest, Uppsala universitets vetenskapsfestival.

Ökat tryck på Studenthälsan

Att många studenter mår dåligt är tydligt för personalen vid Studenthälsan i både Uppsala och Visby.

Ny mötesplats för samverkan över gränserna

Kollaboratoriet är ett mångsidigt utrymme för olika typer av aktiviteter och evenemang som invigs i början av april.

Tid att tänka

Varannan fredag är det "håll tyst och skriv" som gäller för en grupp forskare vid institutionen för freds- och konfliktforskning.

Ungas psykiska hälsa under lupp

Den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar, men bristen på diagnostiska verktyg är stor. Vid institutionen för neurovetenskap drivs en långtidsstudie som ska öka kunskapen om biokemin bakom sjukdomarna.

Nya superdatorer invigs

Tre frågor till Elisabeth Larsson, universitetslektor vid institutionen för informationsteknologi och föreståndare för Uppmax.

"Vi vill att alla ska jobba mer tillsammans"

Snart är försöket i hamn. I knappt ett år har den centrala administrationen på Campus Gotland arbetat aktivitetsbaserat.

Forskare och entreprenör

Hur kan man som både forskare och entreprenör hålla isär de olika rollerna? Svaret är att det kan man inte, menar Nina Fowler, som i sin avhandling undersökt hur ett avknoppningsbolag förhåller sig till sin ursprungliga forskargrupp.

Forskning med koppling till aktuella händelser

Johannes Heuman forskar om fransk efterkrigshistoria med särskilt fokus på fransk antirasism och relationer mellan judar och muslimer i Frankrike.