PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Universen nr 1 -2017

Här kan du läsa ett urval av artiklarna i Universen nr 1 - 2017.

Ledare: Att arbeta i god ordning

Rektor Eva Åkesson

På jakt efter nya sätt att samverka

Under tre dagar i februari samlades trehundra av Europas ledande hälsoaktörer i Uppsala för att hitta nya samarbetspartners. Uppsala universitets forskare tog tillfället i akt.

"Själva basen är vår grundforskning"

Nu är universitetets forskningsstrategier satta för de närmaste fyra åren. Vi frågade vicerektorerna för teknik/ naturvetenskap och medicin/ farmaci: Vad vinner man på att formulera forskningsstrategier?

"Vi bygger en struktur för forskningssamarbete"

Inom humaniora och samhällsvetenskap satsar områdesledningen på att underlätta samarbeten över ämnesgränserna.

Utvärdering av forskningsmiljöer engagerar

Drygt 3 600 svar kom in när enkäten med fokus på universitetets forskningsmiljöer genomfördes som en del av arbetet med forskningsutvärderingen Kof17.

Dags att se över arbetsordningen

Arbetet med att revidera universitetets arbetsordning inleddes i slutet av januari då en utredningsgrupp tillsattes för att leda processen.

Studenter på hal is

Det var många internationella studenter och gästforskare som ville prova på att träna bandy med Uppsala universitet och Sirius på Studenternas IP.

Tydligare information ska ge bättre lika villkorsstöd

I slutet av förra året presenterades en rapport om hur lika villkorsarbetet för universitetets studenter fungerar.

Arbetsmiljö och karriär i fokus

Hallå där Minna Salminen-Karlsson, vad har ni åstadkommit inom projektet "Female Empowerment in Science and Technology Academia" igång?

Juriststudenter för mänskliga rättigheter

Under hösten har pilotprojektet "Human Rights Clinic" genomförts vid juridiska fakulteten. Projektet är unikt i sitt slag i Sverige.

Hur fungerar miljöarbetet?

Följ med på miljlörevision vid institutionen för kemi-Ångström.

Samlar forskning om rasism

För att förstå den växande rasismen krävs samarbete mellan forskare i olika discipliner. Det är tanken bakom nya Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism som inrättades vid årsskiftet.

 

Antibiotikacentrum redo att växa

Uppsala Antibiotic Center - Uppsala universitets tvärvetenskapliga satsning på antibiotikaforskning - utökar sin verksamhet med fjorton doktorander och tre biträdande lektorer.

Veritas ska fånga ljuset

Kunskap på djupet om batterier, solceller och kemiska processer. Strålröret Veritas har många användningsområden och håller nu på att installeras vid Max IV i Lund.

Uppdatera din profilsida och bli synlig på webben

Att hålla sin profilsida på medarbetarportalen uppdaterad har många fördelar. Du blir till exempel lättare att hitta när någon söker efter dig på webben.

Arbete - främjar det hälsa och välstånd?

Krönika av Eva Vingård, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper.

"Det är en stor utmaning"

Med hjälp av nanoteknologi hoppas Zhen Zhang att en helt ny typ av sensorer för bland annat miljöövervakning ska bli verklighet.