Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Indelning i intendenturområden

Samtliga universitetets lokaler med upplåtelseavtal skall tillhöra något av nedanstående intendenturområden. I bilaga förtecknas de lokaler som för närvarande ingår i de olika områdena. Förändringar av områdesgränserna beslutas av rektor.

  1. Uppsala Biomedicinska Centrum
  2. Blåsenhus
  3. Campus Gotland
  4. Engelska parken
  5. Gamla Torget
  6. Lagerträdet - EBC - Evolutionsbiologiskt centrum
  7. Observatoriet - Ekonomikum
  8. Polacksbacken
  9. Rudbecklaboratoriet
  10. Uppsala Linnéanska trädgårdar

Förteckning över intendenter vid de olika intendenturområdena