PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ditt stöd för kommersialisering och externa samarbeten

Har du ett forskningsresultat eller en metod som du tror andra kan ha nytta av? Eller rentav en idé om en ny produkt eller tjänst? Behöver du kontakter med företag eller organisationer för ditt projekt eller kanske hjälp med att beskriva nyttiggörande i en forskningsansökan?

Kontakta oss på UU Innovation så hjälper vi dig att komma vidare.

Hos oss arbetar affärsrådgivare, samverkansledare och specialister på immaterialrätt. Många av oss är disputerade och har dessutom mångårig erfarenhet från näringslivet.

Vi erbjuder rådgivning och stöd inom följande områden:

Kontakter och samarbeten

Vi hjälper dig att utveckla ditt nätverk utanför universitetet och hitta relevanta kontakter och samarbetspartners bland företag och organisationer. Vi kan också hjälpa till med att hitta en bra form för samarbetet och bistå med koordinering för att det ska fungera smidigt och gå i mål. Tillsammans med universitetets juridiska avdelning kan vi också ge stöd  i samband med att samarbetsavtal ska tecknas och IP-rättigheter förhandlas.

Finansiering av samarbetsprojekt

För att inleda ett samarbete är finansiering oftast en nyckelfråga. Vi kan hjälpa till att hitta olika former av finansiering, ge råd och matcha med rätt samarbetspart för ansökningar. Vi har ett nära samarbete med universitetets EU-koordinatorer och forskningssekreterare för att kunna ge bästa möjliga råd om extern finansiering.

Nyttiggörande i forskningsansökningar

För vissa former av forskningsfinansiering, exempelvis EU-medel, gäller att man redan i ansökan behöver beskriva hur forskningen ska nyttiggöras och hur den kommer att skapa nytta – det vill säga impact - i samhället. Här kan vi bidra för att skapa bästa möjliga förutsättningar för forskningsfinansiering och ge dig största möjliga flexibilitet att använda dina forskningsresultat på lång sikt. Möjligheten att nyttiggöra forskning kommersiellt hänger ofta på hur forskningen är finansierad och vem som äger rättigheterna till resultaten.

Affärsutveckling

Vi hjälper dig utforska potentialen för nyttiggörande i din idé, kommersiellt men också ur andra perspektiv. Ofta sker detta på ett tidigt stadium, när forskning fortfarande pågår och innan en egentlig affärsidé har utvecklats. Tillsammans lägger vi upp en strategi för hur idén bäst skyddas, verifieras och paketeras. Vi tittar på finansieringsmöjligheter, hjälper dig med kontakter, pitchträning och vägleder ditt projekt framåt. Att starta företag är inte enda vägen att kommersialisera. Vi stödjer även licensiering eller annan form av kunskapsöverföring samt olika typer av företagssamarbeten.

Finansiering av kommersialisering i tidig fas

För att utvärdera och utveckla forskningsnära idéer och affärskoncept krävs oftast pengar och andra resurser. Det kan exempelvis handla om att finansiera patentansökningar, verifiera resultat för framtida kommersiell användning och göra preliminära marknadsundersökningar för att få information om kundbehov. Vi handlägger bland annat Vinnovas medel för tidig verifiering men kan även hjälpa till att hitta annan mjuk finansiering och bistå i ansökningar och kontakter.

Patent och annan immaterialrätt (IP)

IP är ofta en förutsättning för framgångsrik kommersialisering av en idé. Patent, varumärken, design och upphovsrätt är några exempel på hur din idé kan skyddas. Vi hjälper till att utreda och förelå vilka former som passar din idé bäst.

Bra att veta!

  • Du som forskare äger rättigheterna till din egen forskning, om inget annat avtalats. Det gäller doktorander såväl som professorer.
  • All vår affärs- och IP-rådgivning är självklart konfidentiell. Vi tar heller inte andelar eller ägande i projekt vi stöttar.
  • Är du nyfiken på kommersialiering och vill ha en mentor från näringslivet? Vi driver universitetets egna Mentor4Research-program som riktar sig till forskare inom alla vetenskapsområden. Det är ett årligt program feb-nov och man ansöker senast 31 oktober varje år.
  • Vi ger utbildning kring patent och annan immaterialrätt. Doktorandkurser, föreläsningar och workshops anpassas till din forskargrupp.
  • Vi är dagligen i kontakt med företag och andra organisationer som är intresserade av en närmare relation till universitetet och samarbete med forskare och studenter
  • Vi kan stötta forskares egna samverkansaktiviteter inom humaniora och samhällsvetenskap genom samverkanscheckar
  • Vi arrangerar varje år flera mötesplatser, bland annat AIMday, inom olika tematiska områden där du som forskare kan få kontakter med företag och organisationer.

Mer information

Vill du veta mer om våra erbjudanden och event, om oss som jobbar på UU Innovation och hur du kommer i kontakt med oss besök då vår hemsida.

Vi har vårt kontor i Uppsala Science Park med närhet till universitetets olika campus och vi delar lokaler med många aktörer i Uppsalas innovationsstödjande system.

Välkommen att kontakta oss!