PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utvecklingsstöd

Enheten för utvecklingsstöd har till uppgift att samordna och stödja pågående och planerade administrativa förändrings- och utvecklingsarbeten och har även en roll som projektkontor. Vid projektarbete så följer vi den styrmodell för administrativa utvecklingsprojekt som universitetsdirektören beslutade om 2016.

Enheten ger stöd i projektarbete,  processmetodik och processkartläggning, workshopledning, riskanalyser och annat metodstöd. Här samlar vi bland annat olika mallar och verktyg som underlättar arbetet och säkerställer en god kvalitet.