PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Planeringsavdelningen

består av tre enheter:
Ledningskansliet,  Utvecklingsstöd och Planering och uppföljning

Planeringsavdelningens uppdrag är att:

  • ansvara för universitetets övergripande planering,
  • ansvara för uppföljning och samordning av utbildnings- och forskningsfrågor,
  • initiera och utveckla arbetet inom vissa strategiska områden,
  • ge stöd vid verksamhetsutveckling
  • utgöra universitetsledningens handläggnings- och utredningsresurs
  • aktivt bidra till ett långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete inom universitetets verksamheter.

 

Kontakt med planeringsavdelningen