PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Enheten för universitetspedagogik

Personalen på enheten för universitetspedagogik som är placerade på Campus Blåsenhus arbetar med pedagogisk utveckling inom Uppsala universitetet.
 
Enheten erbjuder utbildning och kompetensutveckling, bevakar och informerar om pedagogisk utveckling, initierar och genomför pedagogiska utvecklingsprojekt samt ansvarar för olika nätverk, t.ex. mentorskollegiet. 

För att få mer information om vad enheten arbetar med och för att anmäla dig till enhetens aktiviteter, se Undervisa i medarbetarportalen.

Läs mer om kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet

Personal placerad på enheten för universitetspedagogik.

Mer information om hela avdelningen för kvalitetsutveckling