PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Avdelningen för ekonomi och upphandling

Avdelningen för ekonomi och upphandling ansvarar för att universitetets samlade ekonomiska redovisning är rättvisande. Vår huvuduppgift är att ge verksamheten råd och stöd inom det ekonomiadministrativa området samt skapa förutsättningar för ekonomisk information av hög kvalité i syfte att underlätta för beslutsfattare inom och utom universitetet.
 

Avdelningen för ekonomi och upphandling ansvarar för

  • Universitetets ekonomimodell, redovisnings- och budgetsystem
  • Universitetets delårs- och årsbokslut
  • Råd och stöd till alla nivåer inom universitetet
  • Ekonomisk uppföljning och analys
  • Utveckling av det ekonomiadministrativa området

Personal vid avdelningen för ekonomi och upphandling

Kontaktperson: Claes Nilsson