PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Byggnadsavdelningen

Byggnadsavdelningen arbetar aktivt med att skapa attraktiva och funktionella campusområden för universitetets verksamheter, studenter och anställda. Målsättningen är att skapa väl fungerande lokaler som är flexibla och kan anpassas efter hand som verksamheten förändras.

Byggnadsavdelningen är uppdelad i fem enheter. Vid avdelningen finns också byggnadsdirektören.

Lokalprojektenheten hanterar lokalfrågor som projektledning vid om- och nybyggnadsprojekt. Kontaktadress: Lokalprojektenheten@uadm.uu.se
Enhetens personal

Lokaladministrationsenheten arbetar i huvudsak med frågor som bl a hyresförhandlingar, hyresavtal, interna lokalupplåtelser, budgetering och uppföljning av lokalkostnader samt lokalregister och ritningsarkiv. Enheten ansvarar även för ekonomi- och projektadministration av pågående lokalprojekt samt har det övergripande ansvaret för universitetets utvändiga skyltar. Enhetens personal.

Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö arbetar i huvudsak med att stödja verksamheten genom expertkunskap, rådgivning, tolkning av lagstiftning och utarbetande av riktlinjer inom enhetens ansvarsområden.
Enhetens personal

Lokalvårdsenheten ansvarar för lokalvården på Uppsala universitet. Enheten består av ett olika städblock som ansvarar för städningen på universitetets olika campus. Kontakter och mer information hittar du på denna länk.

Enheten för administrativt schemastöd och tentamenssamordning handhar administrationen av universitetets schema- och lokalbokningssytem Time Edit samt samordningen av universitetets centrala tentamina.
Enhetens personal

Intendentursamordningen finns också inom Byggnadsavdelningen. Samordningen ansvarar för att samordna intendenturerna på universitetets olika campus.
Intendentursamordnare

bild på ljuskronan i universitetshusets aula