PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Rapporter

 

Till konsistoriet

Granskning av Lika villkors hantering inom UU 2016-04-21
Anläggningstillgångar 2016-04-21
Granskning av it infrastruktur 2016 2016-04-21
Användning av juridiska personer i undervisningen 2015-12-15
Upprättande och förvaltning av regelverk 2015-06-10
Information och kommunikation 2015-02-18
Arbetet med intern styrning och kontroll 2014-09-09
Kursvärderingar 2013-12-11

Lokal rapportering i Primula

2013-09-11

Antagning av doktorander

2013-04-10

Representation

2013-02-20

Kvalitetssäkring av ledningsinformation i GLIS

2012-10-03

Miljöledningssystem/-arbete

2012-10-03

Administrativa personalresurser samt krav på återrapportering

2012-02-17

 

Internrevisionens årsrapport 2015

Sammanfattning av internrevisionens verksamhet 2015