PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utlysning av medel för forskningssamarbeten

Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap beslutade 19 oktober 2016 att som en satsning på ökad forskningssamarbete vid området för humaniora och samhällsvetenskap, utlysa medel dels för forskarnätverk och dels för forskaforskningsprogram.

Program

Syftet med områdets utlysning av medel för forskningsprogram är att utveckla och fördjupa ett tematiskt och mångvetenskapligt samarbete över fakultets- och områdesgränser. Målet är att ge möjlighet för forskare från olika miljöer att bedriva forskning kring specialiserade teman som utvecklas mellan disciplinerna, så att framgångsrika forskningsprogram på sikt ska kunna utvecklas till självorganiserade miljöer med ett stort inslag av extern finansiering.

Sista ansökningsdatum: 30 januari 2017

Mer information om programutlysningen

More information in English

Nätverk

Syftet med områdets utlysning av medel för forskarnätverk är att skapa ett tematiskt och mångvetenskapligt samarbete över fakultets- och områdesgränser som kan utgöra grogrund för utveckling av nya idéer, tvärgående arbetsformer och forskningssamarbeten. Idén är att ge möjlighet för forskare från olika miljöer att kunna mötas kring specialiserade forskningsfrågor om kan utvecklas mellan disciplinerna. Målet är att initiera verksamhet som ska leda fram till nya forskningsprojekt med kraft att finna egen finansiering.

Sista ansökningsdatum: 15 januari 2017.

Mer information om nätverksutlysningen

More information in English