PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Om fakulteten

Fakulteten för utbildningsvetenskaper består av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Avdelningen för rektorsutbildning, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, SWEDESD samt Forum för samverkan. Verksamheten inom fakulteten styrs av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper som sammanträder cirka åtta gånger per år.

Fakultetsnämnden ansvarar för kärnverksamheterna utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och forskning.

SWEDESD är ett centrum som arbetar med utbildning för hållbar utveckling i de länder Sida samarbetar med. Syftet är att underlätta och stödja byggandet av hållbara samhällen genom samarbeten med lokala partners och organisationer. SWEDESD har ett stort internationellt kontaktnät och är fysiskt placerad på Campus Gotland.

Mer om fakultetsnämnden, protokoll, sammanträdestider och kommittéer.

Kontaktuppgifter.