PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Om fakulteten

Fakulteten för utbildningsvetenskaper består av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudierAvdelningen för rektorsutbildning, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, SWEDESD samt Forum för samverkan.

Verksamheten inom fakulteten styrs av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper som sammanträder cirka åtta gånger per år. Fakultetsnämnden ansvarar för kärnverksamheterna utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och forskning.

Mer om fakultetsnämnden, protokoll, sammanträdestider och kommittéer.

Kontaktuppgifter.

Styrande dokument