PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Om teologiska fakulteten

Teologiska fakulteten är Sveriges största och äldsta forsknings- och utbildningsenhet för frågor som rör religion, med ett brett utbud av forskningsområden och specialiseringar. 

På grundläggande nivå finns kurser och program som ger kunskap om religioner lokalt och globalt, historiskt och i nutid, om innehållet i livsåskådningar och religioner, deras betydelse för etiska och religionsfilosofiska problem, om religiösa texters, särskilt Bibelns, tillkomst, bakgrund och kulturella inflytande samt kristna kyrkors olika självförståelser och samspel med samhället.

Bredd, djup och mångfald är tre begrepp som väl illustrerar den forskning som bedrivs vid fakulteten. Här pågår forskning kring bland annat klassiskt teologiska och kyrkliga frågor, bibeltolkning och skönlitteratur, mötet mellan naturvetenskap och religion, riter och psykologisk hälsa i det sekulariserade Sverige, teologiska och filosofiska aspekter på djuretik samt religion och välfärd. 

Du finner teologiska institutionen i Engelska parken, Humanistiskt centrum, ett gemensamt campusområde för institutioner inom humaniora och samhällsvetenskap.