PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Språkvetenskapliga fakulteten

Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet har Sveriges bredaste utbud av utbildning i språk och språkrelaterade ämnen. Verksamheten sträcker sig från dagens språk i världen till dokumentation av språk på gränsen till utrotning.

Grundutbildningen omfattar såväl program som fristående kurser, bland dem ett hundratal språk, dialekter, forntida språk och språkrelaterade ämnen. I programutbudet finns exempelvis kandidatprogram i tidiga språk och kulturer, som fokuserar på Medelhavsområdet och Främre orienten; språkvetarprogrammet, som ger övergripande lingvistiska kunskaper om språket i allmänhet och språkteknologiprogrammet, där man lär sig arbeta med datorsystem som hanterar mänskligt språk på ett intelligent sätt.

Forskningen inom fakulteten är av hög internationell klass och fokuserar främst på språk och litteratur. Men en stor mängd forskning sker även inom lingvistik samt som kvantitativa undersökningar av textmaterial, så kallad korpuslingvistik. Exempel på särskilt framstående forskningsområden är språkhistoria och datorlingvistik.

Språkvetenskapliga fakulteten finns på Campus Engelska parken och består av fyra institutioner och en fakultetsnämnd. Verksamheten inom fakulteten styrs av språkvetenskapliga fakultetsnämnden som sammanträder cirka 10 gånger per år.

Mer om fakultetsnämnden, protokoll, sammanträdestider och kommittéer.

Kontaktuppgifter.