PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Om fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten består av 13 olika enheter. Verksamheten inom fakulteten styrs av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden. Fakultetsnämnden sammanträder cirka 10 gånger per år.

Fakultetsnämnden ansvarar för kärnverksamheterna utbildning på grund- och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och forskning. Samhällsvetenskapliga fakulteten ingår i vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Mer om fakultetsnämnden, protokoll, sammanträdestider och kommittéer.

Kontaktuppgifter