PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Om fakulteten

Vid Juridiska fakulteten finns Juridiska institutionen med över 200 personer, varav drygt 100 forskare och lärare, ett sextiotal doktorander och andra medarbetare i de centralt belägna lokalerna.

Hitta till Juridicum

Forskning bedrivs i dag inom totalt 15 forskningsämnen och nio civilrättsliga delområden. 

Vid fakulteten finns även en arbetsgrupp för lika villkor, en rekryteringsgrupp, ett doktorandråd, en valberedning och ett fakultetskollegium. 

 

Mer om fakultetsnämnden, protokoll, sammanträdestider och kontaktuppgifter.