PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Historisk-filosofiska fakultetsnämnden

Historisk-filosofiska fakulteten bedriver undervisning och forskning inom ett brett fält av filosofiska, historiska, antropologiska och estetiska ämnen, samt inom speldesign.

Grundutbildningen omfattar både fristående kurser och program på grundnivå såväl som på avancerad nivå. De fristående kurserna utgör omkring 40 procent av utbildningsutbudet.

Inom fakulteten bedrivs forskning av hög internationell klass, som inom vissa områden är världsledande.

Du finner historisk-filosofiska fakultetens institutioner i campus Engelska parken, i Botaniska trädgården samt på Campus Gotland. 

Mer om fakultetsnämnden, protokoll, sammanträdestider och kommittéer.

Kontaktuppgifter.