Professorsinstallation

I november varje år anordnar universitetet professorsinstallation då rektor installerar sina nyutnämnda professorer i deras ämbeten. Installationsakten är öppen för allmänheten och hålls vanligtvis på en fredag med början kl 15.00. Akten föregås av att alla installandi ska ha hållit en installationsföreläsning tidigare under installationsveckan. Föreläsningarna är 15 minuter långa och hålls fakultetsvis samt ska ha en populärvetenskaplig karaktär. Alla föreläsningar är offentliga och öppna för allmänheten.

Läs mer: Professorsinstallation

För mer information kontakta: akademiskafester@uadm.uu.se