Mottagningar i universitetshuset

Alla institutioner, avdelningar och/eller enheter vid Uppsala universitet kan ansöka om mottagning med rektor i anslutning till föreläsningar, konferenser, konserter, evenemang och/eller besök som anordnas av den ansökande. Mottagningarna i universitetshuset anordnas av akademiintendenturen i kanslersrummet samt hela eller delar av fakultetsvåningen.

För att ansöka om mottagning måste man fylla i nedanstående ansökningsformulär och skicka in det till rektors husfru/bitr. akademiintendent.

Ansökningsblankett för mottagningar