Universitetets högtider och fester

Akademiska traditioner och historiska miljöer

Akademiintendenturens ansvarsområden:

 • Doktorspromotioner, professorsinstallationer, andra akademiska högtider och fester samt därtill hörande publikationer.
 • Bistår rektor vid omhändertagandet av universitetets gäster.

Kommande evenemang
 

 • 16 november 2018 Professorsinstallation
 • 25 januari 2019 Doktorspromotion
 • 24 maj 2019 Doktorspromotion
 • 15 november 2019 Professorsinstallation
 • 31 januari 2020 Doktorspromotion
 • 29 maj 2020 Doktorspromotion
 • 13 november 2020 Professorsinstallation
 • 29 januari 2021 Doktorspromotion
 • 28 maj 2021 Doktorspromotion

Kungörelse: Akademiska högtidligheter vid Uppsala universitet läsåret 2018/2019

Mer information om akademiska högtider vid svenska lärosäten finns på Svenska akademiska högtidskonventets hemsida, Akademiska högtider.