Universitetets högtider och fester

Akademiska traditioner och historiska miljöer

Akademiintendenturens ansvarsområden:

  • Doktorspromotioner, professorsinstallationer, andra akademiska högtider och fester samt därtill hörande publikationer.
  • Bistår rektor vid omhändertagandet av universitetets gäster.

Kommande evenemang
 

  • 24 maj 2019 Doktorspromotion
  • 15 november 2019 Professorsinstallation
  • 31 januari 2020 Doktorspromotion
  • 29 maj 2020 Doktorspromotion
  • 13 november 2020 Professorsinstallation
  • 29 januari 2021 Doktorspromotion
  • 28 maj 2021 Doktorspromotion

Kungörelse: Akademiska högtidligheter vid Uppsala universitet läsåret 2018/2019

Mer information om akademiska högtider vid svenska lärosäten finns på Svenska akademiska högtidskonventets hemsida, Akademiska högtider.