Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Universitetets högtider och fester

Akademiska traditioner och historiska miljöer

Akademiintendenturens ansvarsområden:

 • Doktorspromotioner, professorsinstallationer, andra akademiska högtider och fester samt därtill hörande publikationer.
 • Bistår rektor vid omhändertagandet av universitetets gäster.

Kommande evenemang

 • 18 november 2016 Professorsinstallation, Uppsala domkyrka
 • 27 januari 2017 Doktorspromotion, Uppsala domkyrka
 • 24 maj 2017 Doktorspromotion
 • 17 november 2017 Professorsinstallation
 • 26 januari 2018 Doktorspromotion
 • 1 juni 2018 Doktorspromotion
 • 16 november 2018 Professorsinstallation
 • 25 januari 2019 Doktorspromotion
 • 29 maj 2019 Doktorspromotion

Kungörelse: Akademiska högtidligheter vid Uppsala universitet läsåret 2016/2017

Mer information om akademiska högtider vid svenska lärosäten finns på Svenska akademiska högtidskonventets hemsida, Akademiska högtider.