Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Styrning

StyrningDen långsiktiga och övergripande styrningen för e-förvaltningsverksamheten görs inom UFV e-förvaltningsportfölj tätt kopplad till verksamhetsplaneringen. Där görs prioriteringar utifrån de långsiktiga och kortsiktiga målen i samband med VP-processen. Se styrning av e-förvaltning (pdf)

Som stöd finns mallar för agendor, sammanställning, beslut samt protokoll.