PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Överlämning från projekt

Större förändringar eller framtagande av nya produkter eller systemstöd görs oftast i projektform. För att resultatet och leverabler skall kunna tas om hand i e-förvaltningen så är det viktigt att en samverkan sker mellan projekt och e-förvaltning

Bilden nedan symboliserar det gränsland där projektet möter e-förvaltningen. Här möts rollerna i projekt- och e‑förvaltningsorganisationerna och säkerställer en planerad och väl genomförd överlämning.

Planering och överlämning

Projektet och det e-område som ska ta emot leveransen säkerställer en god överlämning genom stegen:

Se beskrivning Överlämning från projekt till e-förvaltning.pdf.