Genomföra årsuppdrag

Det beslutade årsuppdraget omfattar arbetet med löpande drift och basunderhåll samt beslutade förbättringsåtgärder.

E-koordinatorerna ansvarar för att driva arbetet enligt beslutad plan i samverkan verksamhet och IT.

Årsuppdragets åtgärder består av flertal aktiviteter och dessa planeras och följs upp i separata loggar utanför förvaltningsplanen. För IT-avdelningen ska alla åtgärder och aktiviteter finnas enligt beslutad struktur i Jira.

E-koordinatorerna har möten ca 1 gång per månad för planering och uppföljning. På dessa möten ska planering och leveranser följas upp. Här kan specialister och teamledare kallas in.

Inför varje styrgruppsmöte ska e-koordinatorerna ha förberett statusrapport, eventuella beslutsunderlag samt de underlag som är kopplade till processen för förnyelse av förvaltningsplanen.

På sidan Mallar och verktyg finns agenda samt mallar för dessa möten.

Period

Underlag till e-områdets styrgruppsmöten


Kvartal 1
>Mars

 • Statusrapport för e-området inklusive eventuella avvikelser och nya förutsättningar
 • Eventuella beslutsunderlag
 • Lista på större behov för e-området


Kvartal 2
>Juni

 • Statusrapport för e-området inklusive eventuella avvikelser och nya förutsättningar
 • Resultat från genomgång av informationssäkerhet
 • Status på avtal och serviceöverenskommelser
 • Sammanställning av e-områdets behov för kommande år


Kvartal 3
>September

 • Statusrapport för e-området inklusive eventuella avvikelser och nya förutsättningar
 • Formulerat årsuppdrag anpassat till given budget och tilldelade resurser
 • Genomarbetade tidsuppskattningar för varje föreslagen åtgärd samt prioriteringar


Kvartal 4
>December

 • Statusrapport för e-området inklusive eventuella avvikelser och nya förutsättningar
 • Färdigställd e-förvaltningsplan