E-förvaltning

E-förvaltningsmodellen är en styrnings- och prioriteringsmodell för underhåll och vidareutveckling av universitetsförvaltningens digitaliserade verksamhetsstöd.

Styrning
Styrning e-förvaltning

Förnyelse
Planera kommande år

Genomföra
Genomföra årsplanen

Stöd i form av mallar och verktyg finns under Blanketter och mallar

Strukturerad samverkan mellan IT och verksamhet

Modellen syftar till att på ett kostnadseffektivt och målstyrt sätt arbeta med IT-stödet så att det ger nytta i verksamheterna. Den bygger på en strukturerad samverkan mellan verksamhetssidan och IT som tillsammans styr och prioriterar så att rätt saker utförs.

Strukturen för e-förvaltningsverksamheten är beskriven i nedanstående bild. Se även detaljerad beskrivning av e-förvaltningsmodellen (pdf).

Struktur för e-förvaltningen 2019:

 

Se en större version av bilden.