Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Uppsala universitetsbibliotek

Ett offentligt forskningsbibliotek - öppet för alla

Bibliotekets uppgift är att ansvara för den vetenskapliga informationsförsörjningen på universitetet och delta i universitetets forskning och utbildning genom bland annat informationssökning och användarutbildning. Biblioteket utvecklar verksamheten kontinuerligt för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och forskningens och utbildningens behov.

Universitetsbibliotekets startsida

Uppsala universitetsbibliotek består av ett flertal bibliotek och enheter.