Alumnverksamheten vid universitetet

Uppsala universitets alumner är en resurs både inom utbildning och forskning genom karriärstöd, gästföreläsningar, studentuppdrag och mentorskap. Nästan 26 000 alumner i fler än 130 länder är anslutna till Uppsala universitets alumnnätverk. I nätverket ingår ett 25-tal nationella och nära tio internationella alumnföreningar. Föreningarna anordnar regelbundet återträffar, föreläsningar, studiebesök och andra aktiviteter för sina medlemmar.

Uppsala universitets centrala alumnverksamhet vid avdelningen Development Office på universitetsförvaltningen samordnar kontakterna med alumnerna vid Uppsala universitet och ansvarar för Alumnnätverket. Avdelningen hjälper alumnföreningarna med stöd och råd.

Prioriterade kategorier av alumnföreningar och riktlinjer för alumnföreningarna

Alumnföreningar som är särskilt angelägna för Uppsala universitet samt riktlinjer för nationella respektive internationella föreningar inom Uppsala universitets alumnföreningsnätverk.

Rutiner för nationella och internationella alumnföreningar vid Uppsala universitet

Procedures for categories and requirements for national and international alumni chapters at Uppsala University

Här kan du få hjälp

Stöd och råd till alumnföreningar

Elva tips till dig som vill starta en alumnförening inom Uppsala universitets alumnnätverk

Uppsala universitets alumnnätverk

Nationella och internationella alumnföreningar

Frågor om alumnverksamhet: info@alumni.uu.se

Kontakta Development Office