Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Almedalsveckan 2017

Almedalsveckan 2-9 juli 2017

Arrangörer inom universitetet erbjuds utan kostnad:

  • lokal på Campus Gotland i Visby
  • ljud
  • filmning/webbsändning av seminariet
  • universitetsövergripande marknadsföring samt
  • initialt stöd i utformningen av ett seminarium så att det passar in i formatet för Almedalsveckan.

Resor, boende och anmälan till Almedalskalendariet ansvarar du själv för.

Kommunikationsavdelningen har ett samordningsansvar för universitetets evenemang under Almedalsveckan. För mer information och intresseanmälan kontakta projektledare Siv Ohlsson.

Råd och tips för deltagande i Almedalsveckan

Kriterier för deltagande:
Riksdagspartierna är huvudarrangör av Almedalsveckan. Region Gotland är värd. Alla övriga som medverkar är medarrangörer. Som arrangör ansöker du om att ert evenemang ska bli en del av Almedalsveckans officiella program.

I riktlinjerna för deltagande står t.ex. att evenemanget ska behandla en samhällsfråga och vara utformat som exempelvis dialog, debatt, diskussion eller samtal. Evenemang som enbart visar upp/informerar om en verksamhet uppfyller inte kriterierna för deltagande. Mer om Almedalsveckan.

Ansökan till det officiella programmet – Almedalskalendariet:
Programmet är öppet för ansökningar från den 1 mars 2017. Ansökan är kostnadsfri under mars och april. Från och med den 2 maj är anmälningsavgiften 1000 kr och från och med den 1 juni 2000 kr.

Nya ansökningar och ändringar i redan godkända evenemang kan göras ända fram till Almedalsveckans sista dag, men för att komma med i den tryckta programkatalogen ska ansökan vara inlämnad senast den 12 juni.

För att din ansökan ska godkännas måste Almedalsveckans kriterier och villkor vara uppfyllda och din ansökan måste vara komplett när du skickar in den till Region Gotland för granskning. När ansökan godkänts publiceras programpunkten i det officiella programmet på Almedalsveckans hemsida. När det är högtryck med många ansökningar i kö kan det ta några dagar innan ditt evenemang publiceras. Ansökan till programmet

Planeringsstöd av evenemang:
För stöd och hjälp i vidare bearbetning av upplägg, förslag och bokande av paneldeltagare, moderator etc, hänvisas till av universitetet upphandlad kommunikationsbyrå. Siv Ohlsson hjälper till med en inledande kontakt.

Resa:
Resor bokar du själv. Det är klokt att boka resan i god tid, både av kostnadsskäl och för större valmöjlighet.
Observera att taxi under den här veckan bör förbokas – och helst delas!
NextJet, SAS och Norwegian flyger från Arlanda, BRA från Bromma.
Färjor till Visby går från Nynäshamn, Oskarshamn och Västervik.
Mer om resor till och från Gotland.

Bo:
Boendet arrangerar du själv. Tyvärr får man räkna med att alla hotellrum i Visby innerstad är upptagna av ”stående” bokningar sedan många år tillbaka. Enstaka återbudsrum kan dock bli tillgängliga veckorna närmast före Almedalsveckan.
Bra information om boende: Region Gotland/Almedalsveckans webbsida.
Privat boendeförmedling (endast veckovis uthyrning).
Räkna med en kostnad på ca 8-10 000 kr/rum i veckohyra för centrala Visby.
Bästa tips: om möjligt, använd egna kontakter på Gotland!

Marknadsföring:
Kommunikationsavdelningen och Campus Gotland står för övergripande marknadsföring (se nedan) av universitetets alla programpunkter i Almedalen. Komplettera med ämnesspecifik marknadsföring till de egna målgrupperna och kom ihåg att lägga in information om din programpunkt i UU:s kalendarium!

Universitetsövergripande program

Under Almedalsveckan arrangerar kommunikationsavdelningen 2-3 universitetsövergripande seminarier. Temat för dessa kommer att vara universitetets roll i samhället.

”Östersjödagarna” är ett samarbete som universitetet står som värd för inom ramen för Almedalsveckan och behandlar frågor om hållbar utveckling och naturskydd i Östersjöregionen.

”Morgonsoffan”, där Stig-Björn Ljunggren under en halvtimme frågar ut en forskare (eller annan UU-representant), fortsätter även i år måndag till fredag. Ämnen väljs under våren utifrån aktualitet i debatten och vilka av våra forskare som finns på plats i Visby under veckan.
Tips om vilka som planerar vara i Almedalen, utöver de som håller i ett eget UU-evenemang, uppskattas! Kontakta Siv Ohlsson.

På tisdagskvällen anordnas ett gemensamt universitetsmingel. Alla universitetsanställda på plats i Almedalen är välkomna. (Information om anmälan kommer i slutet av maj.)

I samarbete med Uppsala kommun, Region Uppsala, Handelskammaren, SLU, Länsstyrelsen och Företagarna medverkar universitetet i år en gemensam satsning under samma tak med syfte att marknadsföra Uppsala. Evenemanget äger rum på Donners Hotells uteservering tisdag-onsdag 4-5 juli.
Har du frågor kontakta Gisella Bengtsson.

Planerad universitetsövergripande marknadsföring:
Hela universitetets planerade Almedalenprogram marknadsförs i ett flertal kanaler.
Annonsering:
  Almedalsveckans officiella programkatalog (print+mobil)
  Dagens Samhälle
  DN
Flyers:
  Program Almedalsveckan med lokalkarta
Webb:
  www.uu.se/Almedalen
  TV Almedalen (webbTV)
Sociala medier:
  Twitter: @uppsalauni, #almedalen
  Facebook: www.facebook.com/uppsala.universitet
  Instagram: @uppsalauniversity
  Youtube
Pressmeddelanden
Ledningsnytt
Informatörsnätverket inom UU
Nyhetsbrev alumner


Politikertalen 2017

Söndag 2 juli, Vänsterpartiet
Måndag 3 juli, Liberalerna
Tisdag 4 juli, Centerpartiet
Onsdag 5 juli, Socialdemokraterna
Torsdag 6 juli Kristdemokraterna
Fredag 7 juli, Sverigedemokraterna
Lördag 8 juli, Miljöpartiet
Söndag 9 juli, Moderaterna