PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Filmkanalen UU Play

Uppsala universitets egen filmkanal UU Play samlar alla filmer som producerats vid universitetet.

Här finns ett stort antal filmade föreläsningar men också filmer från andra officiella  evenemang, som t ex doktorsinstallation och promotion. I intervjuer med aktuella forskare, lärare och studenter strävar vi efter att lyfta fram särskilda satsningar och unika händelser vid universitetet.