Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Aktuella remissvar

Forskarkarriärutredningen

Uppsala universitet har anmodats att lämna yttrande till Utbildningsdepartementet angående  betänkandet Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden SOU 2016:29 (Forskarkarriärutredningen) 

Läs Uppsala universitets remissvar på Forskarkarriärutredningen

Ledningsutredningen

Uppsala universitet har anmodats lämna yttrande till Utbildningsdepartementet angående betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor samt yttrande till Remiss av delrapport från Ledningsutredningen (U 2014:11).

Uppsala universitets remissvar om betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor – Ledningsutredningen SOU 2015:92

Uppsala universitets remissvar på Ledningsutredningens delrapport om styrelsens storlek och sammansättning

Forskningskvalitetsutvärdering

Uppsala universitet har anmodats att lämna yttrande till Utbildningsdepartementet angående  Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS (U2014/07505/F). "Uppsala universitet avstyrker införandet av FOKUS av principiella, kvalitetsmässiga och effektivitetsmässiga skäl”

Läs Uppsala universitets remissvar: Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS