Doktorandutbyte med Berkeley, University of California

Uppsala universitet ska tillsammans med University of California främja studier av Europa och de transatlantiska förbindelserna mellan EU och USA, bland annat genom att etablera olika former av utbyte inom forskning och utbildning. Som ett led i denna strävan har ett avtal om doktorandutbyte slutits mellan de två lärosätena.
Genom detta avtal erbjuds doktorander vid Uppsala universitet (UU) och Institute of European Studies (IES) möjlighet att, utan IES:s ordinarie studieavgift, tillbringa mellan en och tre månader vid det andra lärosätet. Målet är att två doktorander per år från vardera lärosäte ska delta i utbytet.

Information och ansökan för utresande UU-doktorander

Information till inresande IES-doktorander

Information till mottagande institution/kontaktperson
 

The Institute of European Studies, Berkeley, främjar studier av Europa och de transatlantiska förbindelserna mellan EU och USA vid University of California.