Internationellt utbyte

På de här sidorna hittar du information som riktar sig till anställda vid Uppsala universitet. Du kan hitta allt från hur du åker på utbyte själv, till hur du skapar avtal eller tar emot inresande utbytesstudenter.

Internationella nätverk

Uppsala universitet ingår i ett antal universitetsövergripande internationella nätverk.

Inom nätverken sker utbyten för studenter, forskare, lärare och administrativ personal. Inom vissa av nätverken finns det särskilda medel att söka för att utveckla samarbeten och stödja erfarenhetsutbyten.