Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utbytesavtal

Utbytesavtal mellan Uppsala universitet och andra lärosäten världen över gör det möjligt att sända ut och ta emot utbytesstudenter.

Utbytesavtalen är antingen centrala eller institutionsanknutna. De centrala avtalen administreras av Internationella kansliet.