PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utbildningsprogram

Kurser får enligt högskoleförordningen (1993:100) sammanföras till utbildningsprogram. Ett utbildningsprogram leder normalt till en examen. Beslut om att inrätta utbildningsprogram fattas inom de ramar som konsistoriet beslutar av rektor på förslag av fakultetsnämnd.

Läs mer: Riktlinjer för inrättande, uppföljning och av avveckling av utbildningsprogram och huvudområden (UFV 2015/184)

För ett utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan. Beslut om att fastställa utbildningsplaner fattas av fakultetsnämnd. Inom vissa fakulteter är beslut om fastställande och/eller ändringar av utbildningsplaner delegerade till nämnder eller kommittéer under fakultetsnämnden.

Läs mer om utbildningsplaner

Sök utbildningsplaner

Programutbud i utbildningskatalogen