Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kurser

All utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska enligt högskoleförordningen (1993:100)  bedrivas i form av kurser. Beslut om att inrätta en kurs fattas av fakultetsnämnd eller på dess delegation.

För en kurs ska det finnas en kursplan. Beslut om att fastställa kursplaner fattas av fakultetsnämnd eller på dess delegation. Kursplanen ska föreligga i god tid före sista ansökningsdatum till kursen.

Läs mer om kursplaner

Sök kursplaner

Fristående kursutbud i utbildningskatalogen

Kurser får sammanföras till utbildningsprogram.

Läs mer om utbildningsprogram