Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ämnen i utbildningen på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå ska enligt högskoleförordningen (1993:100) anordnas i ämnen. För varje ämne ska det finnas en allmän studieplan som ska ange det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs. Av planen ska enligt universitetets riktlinjer även framgå förhållandet mellan avhandlingsdel och kursdel, möjligheten att avlägga licentiatexamen samt vad som krävs för respektive examen.

Fakultetsnämnderna fattar beslut om att inrätta och avveckla ämnen i utbildning på forskarnivå och om att fastställa allmänna studieplaner. Inom vissa fakulteter är beslut om fastställande och/eller ändringar av allmänna studieplaner delegerade till nämnder eller kommittéer under fakultetsnämnden.

Utöver den allmänna studieplanen ska det för varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla universitetets och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning.

Läs mer:
Alla ämnen på forskarnivå
Riktlinjer för utbildning på forskarnivå (UFV 2009/1993)