Projekt Vidareutveckling av aktiv studentmedverkan

Uppsala universitet har en lång tradition av gott studentengagemang.

År 2012 rekommenderade den internationella KrUUt-panelen Uppsala universitet att skapa mer hållbara strukturer för att säkra fortlevnaden och utvecklingen av aktiv studentmedverkan i utbildningen. Mot bakgrund av det - och på initiativ av studenter i samarbete med lärare och pedagogiska utvecklare - fattade rektor 2013 beslut om ett universitetsövergripande projekt med syfte att se över hur studenternas roll som medskapare av utbildning kan vidareutvecklas, utan att för den skull ta över lärarnas roll och ansvar (UFV 2013/916). Här hittar du projektets slutrapport samt bilagor till slutrapporten.

Som framgår av rapporten är aktiv studentmedverkan långt ifrån en sak, utan något som kan omsättas i praktiken på många olika sätt.

Konkreta tips finns på Aktiv studentmedverkans webbplats: http://www.uu.se/asp

Vill du veta mer? Kontakta Ulrike Schnaas, pedagogisk utvecklare vid enheten för universitetspedagogik, ulrike.schnaas@uadm.uu.se .