PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Pedagogiskt utvecklingprojekt med IT

Arbetsgång och kriterier för pedagogiska utvecklingprojekt med IT

 

Ett projekt kan omfatta två till fem dagars arbetsinsats. Utvecklingsprojektet är endast till för undervisande personal i lärarkategorin som har minst ett helårs erfarenhet av egen undervisning. Efter avslutat, godkänt, projekt erhålls ett intyg från Enheten för kvalitetsutveckling och universitetspedagogik. Intyget innehåller en kort beskrivning av projektets art och omfattning.

För mer information se Pedagogiskt utvecklingprojekt med IT.

Kontaktperson är pedagogisk utvecklare Mats Cullhed, avdelningen för kvalitetsutveckling.

(Bild: vykort av Villemard, från Wikimedia Commons)