PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Tidigare pristagare

Observera att lärare som tidigare har fått det pedagogiska priset inte kan nomineras.

Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap

1986: Glover Rickard, Engelska institutionen
1987: Ivarsdotter, Anna Musikvetenskap
1987: Wassén, Gunnar Ämneslärarutbildning
1988: Lundahl, Ann-Britt Speciallärarutbildning
1988: Wijk-Andersson, Elsie Nordiska språk
1989: Drynjeva, Kaarina Religionshistoria
1989: Ekman, Bengt Lärarutbildning
1990: Nordberg, Ingrid Tyska
1990: Åberg, Ingrid Historia
1991: Fält, Gunnar Spanska
1991: Högberg, Margareta Lärarutbildning
1992: Dahlén, Siv Vårdlärarutbildning
1992: Hård af Segerstad, Thomas Konstvetenskap
1993: Block, Per Bibelvetenskap
1993: Stenhag, Gunnar Ämneslärarutbildning
1994: Birgegård, Ulla Slaviska språk
1995: Fast, Carina Lärarutbildning
1995: Strömqvist, Siv Nordiska språk
1996: Wretö, Tore Litteraturvetenskap
1997: Bogren, Gunilla Svenskans metodik
1997: Sörensen, Christer Tyskans metodik
1998: Westas, Bo, Kulturstudier
1998: Liberg, Caroline Lingvistik
1999: Burman, Lars Litteraturvetenskap
1999: Hedberg, Eva Lärarutbildning
2000: Aronsson, Lillemor Nordiska språk
2001: Bengtsson, Håkan Teologi
2002: Stroh-Wollin Ulla Nordiska språk
2003: af Geijerstam, Åsa Lingvistik
2003: Bergh, Kristina Lärarutbildning
2004: Garme Birgitta, Nordiska språk
2005: Johansson Christine, Engelska institutionen
2006: Sjöberg Staffan, Institutionen för lärarutbildning
2007: Alm Mikael, Historiska institutionen
2008: Raag Raimo, Institutionen för moderna språk
2009: Strid Ove, Institutionen för lingvistik och filologi
2010: Holmstrand Jonas, Teologiska institutionen
2011: Hoffman Angela, Engelska institutionen
2012: Berg Elisabeth, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
2013: Hietanen Mika, Litteraturvetenskapliga institutionen
2014: Packelén Parkman Malgorzata Anna, Institutionen för moderna språk
2015: Andersson Jakob, Institutionen för lingvistik och filologi
2016: Tezel Sina, Institutionen för lingvistik och filologi
2017: Beckman Jenny, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Juridik och samhällsvetenskap 

1986: Ehrsson, Lennart Nationalekonomi
1986: Ljungström, Ingrid Hushållsvetenskap
1987: Ericson, Gertrud Psykologi
1988: Holmqvist, Lena Juridik
1989: Lundmark, Annika Pedagogik
1990: Blomqvist, Lars-Erik Öststatskunskap
1991: Rylander, Staffan Juridik
1992: Larsson, Mats Ekonomisk historia
1993: Magnusson, Sten Nationalekonomi
1994: Lönnqvist, Rune Företagsekonomi
1995: Ekerwald, Hedvig Sociologi
1996: Andersson, Bo Tillämpad psykologi
1997: Öhman, Jan Kulturgeografi
1999: Pålshammar, Åke Psykologi
2000: Gerner, Kristian Öststatskunskap
2000: Pahlberg, Cecilia Företagsekonomi
2001: Brewitz, Stig Statsvetenskap
2001: Wikander, Lennart Pedagogik
2002: Edman, Anneli Informationsvetenskap
2002: Spangenberg, Carl-Gustaf Rättshistoria
2003: Bramstorp, Ingrid Hushållsvetenskap
2004: Nordström, Mats Informationsvetenskap
2005: Hammarström Mats, Institutionen för freds- och konfliktforskning
2006: Orlando Mella, Sociologiska institutionen
2007: Lars Holmberg vid Sociologiska institutionen
2008: Bull Thomas, Juridiska institutionen
2009: Lindgren Karl-Oskar, Statsvetenskapliga institutionen
2010: Caesarius Leon, Företagsekonomiska institutionen
2011: Fridén Hugo, Juridiska institutionen
2012: Elwin Ebba, Institutionen för psykologi
2013: Amid Javad, Nationalekonomiska institutionen
2014: Bäcklund Dan, Ekonomisk-historiska institutionen
2015: Andersson Agneta, Institutionen för kostvetenskap
2016: Engström Per, Nationalekonomiska institutionen
2017: S:t Clair Renard Susanne, Juridiska institutionen

Medicin och farmaci

1986: Wikvall Kjell, Farmaceutisk biokemi
1987: Zetterqvist Örjan, Medicinsk och fysiologisk kemi
1988: Westerberg Carl-Einar, Neurologi
1989: Hansson Ronnie, Farmaceutisk biokemi
1990: Hammarlund Udenaes Margareta, Biofarmaci
1991: Sjölin Jan, Infektionssjukdomar
1992: Birgegård Gunnar, Medicin
1993: Aldén Maggie, Fysikalisk och oorganisk farmaceutisk kemi
1994: Boberg Merike, Geriatrik
1995: Axelsson Ove, Obstetrik och gynekologi
1996: Linder, Claes, Farmaceutisk biovetenskap
1997: Jansson Leif, Medicinsk cellbiologi
1998: Marnell Harriet, Vårdvetenskap
1999: Nylander Ingrid, Farmaceutisk farmakologi
2000: Ramklint Mia, Psykiatri
2001: Åslund Lena, Genetik och patologi
2002: Svensson Uno, Läkemedelskemi
2003: Sjöquist Mats, Medicinsk cellbiologi
2004: Kettis Lindblad Åsa, Institutionen för farmaci
2005: Lönnemark Maria, Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi, enheten för radiologi
2006: Rollman Ola, Institutionen för medicinska vetenskaper
2007: Rügheimer Louise, Institutionen för medicinsk cellbiologi, integrativ fysiologi
2008: Gårdmark Truls och Heinius Johan, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
2009: Falk Ann-Marie, Lundkvist Emma, Swartling Maria, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
2010: Johansson Jakob, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
2011: Ek Pia, Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi
2012: Johansson Henrik, Institutionen för neurovetenskap
2013: Hallberg Mathias, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
2014: Tomkinson Birgitta, Institutionen för biokemi och mikrobiologi
2015: Backlund Anders, Institutionen för läkemedelskemi
2016: Holmfeldt Per, Institutionen för medicinsk cellbiologi
2017: Wohlin Martin, Institutionen för medicinska vetenskaper

Matematik, naturvetenskap och teknik

1986: Vretblad Anders, Matematik
1987: Persson Torgny, Mikrobiologi
1988: Bohman Ove, Kemi
1989: Mård Anders, Fysikalisk kemi
1990: Paulsson Rolf, Teoretisk fysik
1991: Jonsell Lena, Systematisk botanik
1992: Gestblom Bo, Fysik
1993: Gezelius Göran, Zoologi
1994: Wahlund Per, Teknisk databehandling
1994: Erlandsson Thomas, Matematik
1995: Waldebäck Monica, Ingenjörsutbildning
1996: Thuné Michael, Teknisk databehandling 1996: Apelgren Karin, Biologisk grundutbildning
1997: Hussénius Anita, Organisk kemi
1998: Berglund, Anders Datorteknik
1998: Klimek, Maciej Matematik
1999: Nikkola Matti, Molekylärbiologi
2000: Örberg Jan, Ekotoxikologi
2001: Elmgren Maja, Fysikalisk kemi
2002: Karlsson Leif, Fysik
2003: Pärt-Enander Eva, Teknisk databehandling
2004: Berg Gunnar, Matematik
2005: Jansson Ulf, Institutionen för materialkemi
2006: Larzon Lars-Åke, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik
2007: Ronny Alexandersson vid Institutionen för biologisk grundutbildning
2008: Pears Arnold, Institutionen för informationsteknologi
2009: Svärd Staffan, Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2010: Ahnesjö Ingrid, Institutionen för ekologi och evolution
2011: Rodhe Allan, Institutionen för geovetenskaper
2012: Andersson Staffan, Institutionen för fysik och astronomi
2013: Mirbt Susanna, Institutionen för fysik och astronomi
2014: Carlsson Bengt, Institutionen för informationstekonologi
2015: Weyhenmeyer Gesa, Institutionen för ekologi och genetik
2016: Larsson Johan, Institutionen för fysik och astronomi
2017: Hellqvist Magnus, Institutionen för geovetenskaper

Fria priset

2004: Eklund Hans, Juridiska institutionen
2005: Scheutz Sverker, Juridiska institutionen
2006: Hassan Jansson Karin och Sennefelt Karin, Historiska institutionen
2007: Kool Anneleen, Institutionen för evolution, genomik och systematik
2008: Nylund Arabella, Institutionen för utbildning, kultur och medier
2009: Åkerman Sarkisian Karine, Institutionen för moderna språk
2010: Cederlöf Gunnel, Historiska institutionen
2011: Hamfeldt Cecilia, Företagsekonomiska institutionen
2012: Fälting Lars, Ekonomisk-Historiska institutionen
2013: Östman Malin, Institutionen för geovetenskaper
2014: Jacobsson Johanna, Institutionen för moderna språk
2015: Ho Felix, Institutionen för kemi
2016: Black-Schaffer David, Institutionen för informationsteknologi
2017: Löfstedt Malin, Teologiska institutionen