PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Nomineringskriterier fria priset

Utöver de ordinarie nomineringskriterierna 1-9 gäller följande kriterier för det fria priset 2017:

Tema: ”Undervisning som utvecklar etisk kompetens”

Utöver de ordinarie nomineringskriterierna gäller för årets tema att den nominerade genom utvecklingsarbete och/eller i sin undervisning exempelvis:

  • utvecklar och bedriver en inkluderande undervisning som medvetandegör studenterna om ämnesrelevanta etiska frågor och förhållningssätt – samt deras konsekvenser
  • skapar förutsättningar för studenterna att diskutera och problematisera olika etiska perspektiv och värderingar för att utveckla deras förmåga att göra etiska bedömningar
  • stimulerar och stödjer studenternas förmåga att identifiera, bedöma och hantera etiska dilemman och konflikter
  • säkerställer att studenterna har tillgång till information om vad som är tillåtet respektive vilseledande vid examination och självständiga arbeten samt belyser de etiska aspekterna på detta
  • stärker sin egen och bidrar till kollegors pedagogiska kompetens att bedriva undervisning som utvecklar studenternas etiska kompetens.