PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Nomineringskriterier fria priset

Utöver de ordinarie nomineringskriterierna 1-9 gäller följande kriterier för det fria priset 2018:

Tema: Lärarinsatser och pedagogisk utveckling inom forskarutbildning.

Nomineringen bör innefatta en tydlig och konkret beskrivning av hur den nominerade i sin gärning bidragit till att utveckla utbildning på forskarnivå, på ett sätt som förbättrar doktoranders studiemiljö samt stärker deras lärande och utveckling till självständiga forskare.

Utöver de ordinarie nomineringskriterierna gäller för årets tema att den nominerade genom utvecklingsarbete och/eller undervisning/handledning exempelvis ska ha:

 • utvecklat och integrerat kurser eller andra utbildningsmoment inom forskarutbildning
   
 • skapat eller bidragit till en god forskarutbildningsmiljö, inklusive seminariekultur, och god forskningssed
   
 • utfört och verkat för goda handledarinsatser
   
 • stimulerat och möjliggjort för doktorander att tillägna sig och utveckla pedagogiska färdigheter
   
 • bidragit till att stärka doktoranders internationella erfarenheter och kontaktnät
   
 • medverkat till integrering av doktorander i Uppsalas internationella institutions- och universitetsmiljö.