PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Nätverk för pedagogiska ledare

I början av 2011 startade avdelningen för kvalitetsutveckling ett nätverk på Uppsala universitet för pedagogiska ledare inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Syftet med nätverket är följande:

  • Att etablera ett forum för diskussioner kring olika teman och aspekter relaterade till pedagogiskt ledarskap.
  • Att inspirera och stödja varandra kollegialt genom att dela med sig av sina tips, tankar, erfarenheter och idéer rörande pedagogiskt ledarskap.
  • Att utveckla sig i ledarrollen genom utbyte av erfarenheter med andra ledare.

De aktiviteter som erbjuds är lunchseminarier SPEL (seminarium för pedagogiska ledare) med inledningstalare och utrymme för diskussioner.

Mer information om SPEL-luncherna finns under rubriken seminarier för nätverk.