PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Nätverk för kursadministration

Våren 2016 startade avdelningen för kvalitetsutveckling ett nätverk på Uppsala universitet för personal som arbetar med kursadministration.

Syftet med nätverket är följande:

  • Att etablera ett forum för diskussioner kring olika teman och aspekter relaterade till kursadministration.
  • Att inspirera och stödja varandra kollegialt genom att dela med sig av sina tips, tankar, erfarenheter och idéer rörande kursadministration.
  • Att utveckla sig genom utbyte av erfarenheter med andra kollegor från olika institutioner och fakulteter.

De aktiviteter som erbjuds är seminarier med inledningstalare och utrymme för diskussioner.

Mer information om seminarierna finns under rubriken seminarier för nätverk.