Mentorskollegiet

Mentorskollegiet vid Uppsala universitetet bildades 1994. Det består av ca 150 erfarna lärare som fortbildats i pedagogisk handledning. I kollegiet finns samtliga vetenskapsområden vid universitetet representerade.

En pedagogisk mentor är en erfaren lärare som har handledande diskussioner med en mindre erfaren lärare. Läs mer om vilka som ingår i mentorskollegiet.

Varje termin anordnas diverse aktiviteter för mentorerna.
För mer information och anmälan se rubriken seminarier för nätverk.

Om du vill bli mentor, kontakta enheten för universitetspedagogik
Ulrike Schnaas, telefon 018-471 68 24, Ulrike.Schnaas@uadm.uu.se

Vad gör en mentor?

Mentorn handleder lärare och doktorander som deltar i den högskolepedagogiska kursen.
Varje sådan kurs omfattar 24 deltagare och ges ca 12 gånger per år. Kursdeltagarna väljer själva sin mentor via en förteckning. Förteckningen förnyas terminsvis och består av mentorer som förklarat sig villiga att ta uppdrag.
Deltagarna uppmuntras att välja en mentor utanför sitt ämne eftersom detta visat sig ge fler infallsvinklar i diskussionerna.

Ett mentorshandledningsuppdrag omfattar:

  • förhandledning, dvs. diskussion med den nye läraren kring hur hon eller han tänkt lägga upp sitt undervisningspass
  • närvaro under genomförandet av undervisningen och
  • efterhandledning, en diskussion med läraren kring hur undervisningen har fungerat.

Varje mentorshandledningsuppdrag ersätts för närvarande med två lektorstimmar.

På sikt arbetar vi för att kunna bygga upp ett system där varje ny lärare även skall få en kompletterande pedagogisk handledare på sin egen institution. Behovet av mentorer är därför stort!

Vad ger mentorskapet?

Inspiration genom handledningssamtal med yngre lärare.

Utveckling i lärarrollen genom utbyte av erfarenheter med andra erfarna lärare.

Möten i olika former erbjuds:

  • Mentorsluncher ordnas med någon inbjuden gäst som inspiratör för utbyte av erfarenheter och diskussion
  • Fortbildning utifrån de behov som framkommer
  • Varje läsår brukar avrundas med en våravslutning

Delaktighet i institutionens och universitetets pedagogiska utveckling

Som mentor kan man ge de nya lärarna stöd att pröva nya idéer. I mentorskollegiet uppstår naturligt pedagogiska diskussioner till stöd för den egna pedagogiska förnyelsen.

Kontakt
För mer information kontakta samordnarna på enheten för universitetspedagogik.
Ulrike Schnaas, telefon 018-471 68 24, Ulrike.Schnaas@uadm.uu.se
Eva Lide Johansson, telefon 018-471 63 82, Eva.Lide@uadm.uu.se

Mentorsverksamheten har också en referensgrupp med ledamöter från samtliga vetenskapsområden.

Ledamöterna är:
Gunnar Berg, Matematiska institutionen
Karin Allgulin Sjölin, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Britt-Marie Holtz, Institutionen för pedagogik, didakti och utbildningsstudier
Jannika Andersson Chronholm, Institutionen för fysik och astronomi
Michael Österlund, Institutionen för fysik och astronomi
Carin Muhr, Institutionen för medicinska vetenskaper
Ann-Marie Falk, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Olle Mårsäter, Juridiska institutionen