PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Forskarhandledarnätverket

Nätverk för forskarhandledare

I slutet på hösten 2005 etablerade Avdelningen för kvalitetsutveckling ett nätverk på Uppsala universitet för forskarhandledare som handleder doktorander inom forskarutbildningen. Nätverket vänder sig till handledare som har genomgått någon av enhetens kurser för forskarhandledare eller motsvarande.

Medlemmar i forskarhandledarnätverket.

Syftet med nätverket är följande:

  • Att etablera ett forum för diskussioner kring olika teman och aspekter relaterade till forskarhandledning och forskarutbildning.
  • Att inspirera och stödja varandra kollegialt genom att dela med sig av sina tips, tankar, erfarenheter och idéer rörande handledning.
  • Att bygga vidare på och skapa erfarenhetsbaserade länkar till den handledarträning som tidigare har genomgåtts.
  • Att utveckla sig i handledarrollen genom utbyte av erfarenheter med andra forskarhandledare.

Nätverket består för närvarande av drygt 150 forskarhandledare och samtliga vetenskapsområden vid Uppsala universitet finns representerade.

De aktiviteter som erbjuds är nätverksträffar i lunchform med inbjudna gäster, halva eller hela fortbildningsdagar utifrån behov eller önskemål samt avslutande vårmiddag.

Om du önskar få mer information om eller komma med i nätverket, vänligen kontakta följande personer:

Peter Reinholdsson (koordinator)
Telefon: 018-471 18 22
E-post: Peter.Reinholdsson@uadm.uu.se

Gun-Marie Ekström (administratör)
Telefon: 018-471 24 52
E-post: Gun-Marie.Ekstrom@uadm.uu.se