PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Bedömarutlåtanden och tidsplan UU

I enlighet med riktlinjer för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar publiceras bedömarutlåtanden och planerade åtgärder vartefter utbildningsutvärderingarna är genomförda.

Nedan redovisas bedömarutlåtanden och planerade åtgärder för de utbildningsutvärderingar som har genomförts under år 2017. Planerade åtgärder kommer att publiceras successivt vartefter fakultets-/områdesnämnder tagit ställning till dessa.

Uppsala universitet har en tidsplan för alla utbildningsutvärderingar under sexårscykeln 2017-2022. Tidsplanen visar såväl utbildningsutvärderingar inom ramen för Uppsala universitets modell som UKÄ:s olika utvärderingar under perioden.

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

Dokument

2017 Antikens kultur och samhällsliv (1) bedömarutlåtande
Ladda ned
2017 Cemus fristående kurser (1) bedömarutlåtande
Ladda ned
2017 Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik (1) bedömarutlåtande
Ladda ned
2017 Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik (2) planerade åtgärder
Ladda ned
2017 Fysioterapeutprogrammet (1) bedömarutlåtande
Ladda ned
2017 Fysioterapeutprogrammet (2) planerade åtgärder
Ladda ned
2017 Genusvetenskap (1) bedömarutlåtande
Ladda ned
2017 Idé- och lärdomshistoria (1) bedömarutlåtande
Ladda ned
2017 Institutionen för kostvetenskap (1) bedömarutlåtande
Ladda ned
2017 Kinesiska (1) bedömarutlåtande
Ladda ned
2017 Litteraturvetenskap (1) bedömarutlåtande
Ladda ned
2017 Magisterprogrammet i klinisk farmaci (1) bedömarutlåtande extern bedömning
Ladda ned
2017 Magisterprogrammet i klinisk farmaci (1) bedömarutlåtande intern bedömning
Ladda ned
2017 Magisterprogrammet i klinisk farmaci (2) planerade åtgärder
Ladda ned