PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utvärderingsrapporter från Uppsala universitet

2016
Therese Ljunghammar Ekberg
Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv Doktorander, handledare och alumner vid Farmaceutiska fakulteten
Rapportserie Avdelningen för kvalitetsutveckling, nummer 5

Maria Björnermark och Therese Ljunghammar Ekberg
Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv Doktorander, handledare och alumner vid Historisk-filosofiska fakulteten
Rapportserie Avdelningen för kvalitetsutveckling, nummer 6

Therese Ljunghammar Ekberg
Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv Doktorander, handledare och alumner vid Juridiska fakulteten
Rapportserie Avdelningen för kvalitetsutveckling, nummer 7

Therese Ljunghammar Ekberg
Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv Doktorander, handledare och alumner vid Medicinska fakulteten
Rapportserie Avdelningen för kvalitetsutveckling, nummer 8

Annika Lundmark och Camilla Maandi
Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv Doktorander, handledare och alumner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten
Rapportserie Avdelningen för kvalitetsutveckling, nummer 9

Anna-Klara Lindeborg
Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv Doktorander, handledare och alumner vid Språkvetenskapliga fakulteten
Rapportserie Avdelningen för kvalitetsutveckling, nummer 10

Anders Waxell
Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv Doktorander, handledare och alumner vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Rapportserie Avdelningen för kvalitetsutveckling, nummer 11

Annika Lundmark
Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv Doktorander, handledare och alumner vid Teologiska fakulteten
Rapportserie Avdelningen för kvalitetsutveckling, nummer 12

Annika Lundmark
Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv Doktorander, handledare och alumner vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Rapportserie Avdelningen för kvalitetsutveckling, nummer 13

2014
Maria Björnermark, Camilla Maandi och Hanne Smidt
Masterrapport, Först ut
Rapportserie/KUUP, 2014.(I samarbete med Lunds universitet).

2013
Hanne Smidt
Trackit Uppsala universitet

2012
Annika Lundmark och Maivor Sjölund:
Håller utvärderingsmetoden tillräcklig kvalitet? En uppföljning vid Uppsala universitet av Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011-2014. Första omgången.
Rapportserie/Kvalitet och utvärdering. Oktober 2012.

Thomas Öst:
Internationella masterprogram vid Uppsala universitet
Rapportserie/Kvalitet och utvärdering. Maj 2012.

2011
Åsa Kettis:
Kvalitet i högre utbildning och forskning
2011 (Kapitel i bok)

Camilla Maandi:
Utmaningar i samband med examinationsförfaranden
Rapportserie/Kvalitet och utvärdering. April 2011.

2010
Maivor Sjölund:
Swedish master report
September 2010 (I samarbete med Lunds universitet och Göteborgs universitet)

2009
Uppsala universitets kvalitetsarbete granskades av Högskoleverket 2009. Granskningen föregicks av denna självvärdering som engagerade studenter och anställda på alla nivåer:
Kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet - självvärdering 2009

2008
Monika Appel, Olof Ingesson:
Arbetsförhållanden för kvinnor som är doktorander - en intervjustudie
Rapportserie/Kvalitet och utvärdering. December 2008.

Bolognaprocessen som en del av strategisk utbildningsutveckling vid Uppsala universitet

2007
Monika Appel, Maivor Sjölund:
Språkverkstaden - en utvärdering
Rapportserie/Kvalitet och utvärdering. September 2007.

Olof Ingesson:
STARS (Study Abroad Report System)
Uppsalastudenters erfarenheter av utlandsstudier inom Erasmusprogrammet 2004-2006.
Rapportserie/Kvalitet och utvärdering. Maj 2007.

Monika Appel:
rebygga, förstå och förhindra
En åtgärdsinriktad intevjustudie om studieavbrott på fyra olika utbildningsprogram vid Uppsala universitet.
Rapportserie/Kvalitet och utvärdering. Maj 2007.

Maria Wolters:
Uppfattningar om synlig/osynlig könsdiskriminering.
En enkätundersökning riktad till lärarkollegiet på farmaceutiska fakulteten.

Rapportserie/Kvalitet och utvärdering. Februari 2007.

2006
Annika Lundmark:
Med en examen från Uppsala universitet
Drygt 4000 studenters åsikter om sina studier vid Uppsala universitet och värdet av studierna på arbetsmarknaden.
Rapportserie/Kvalitet och utvärdering. September 2006.

Maria Björnermark, Maria Wolters:
Nyttan av alumnstudier - synpunkter från institutioner och program.
Rapportserie/Kvalitet och utvärdering. Juni 2006.

Annika Lundmark, Maivor Sjölund, Mikaela Staaf:
Forskningsanknytning - ett underlag för diskussion om begreppets innebörd och tillämpning.
Rapportserie/Kvalitet och utvärdering. Maj 2006.

Mål uttryckta som förväntade studieresultat - en vägledning
Rapporten har utarbetats av en arbetsgrupp.
Januari 2006.

2004
Det systematiska kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet
Det vinnande svenska bidraget i Högskoleverkets projekt "Det bästa kvalitetsarbetet vid nordiska universitet/högskolor"
Oktober 2004.

Annika Lundmark, Maivor Sjölund:
Vad kan åstadkommas genom centralt stöd till uppföljningar - Uppsala universitet
Ett bidrag till en antologi om svenska lärosätens arbete med uppföljning av studenter,
Högskoleverkets rapportserie 2004:5 R.
Maj 2004.

2003
Elias Arnestrand:
Webbaserade kursvärderingar - möjligheter och problem
Rapportserie/Kvalitet och utvärdering. Augusti 2003.