PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Enkätundersökningar till alumner

Alumnstudierna ger ämnes- och programansvariga information om hur deras före detta studenter ser på sin utbildning vid Uppsala universitet några år efter examen i ljuset av sin arbetslivserfarenhet. Alumnstudierna ger även en bild av alumnernas arbetsliv efter examen.

I syfte att bidra till kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildningen genomför Kvalitet och utvärdering sedan år 2000 enkätundersökningar till före detta studenter (alumner) på grund-, avancerad- och forskarnivå vid Uppsala universitet.

Sammanfattningsblad

Sammanfattningsblad gjorda utifrån alumnstudierna finns att läsa. Dessa skickas även till aktuell institution för att användas i kontakten med studenter. Eftersom alumnstudierna är tänkta som ett arbetsmaterial att användas i det kontinuerliga kvalitetsarbetet vid institutioner och program läggs dessa rapporter inte ut på hemsidan.

Övergripande alumnrapporter

Det finns några övergripande rapporter baserade på alumnenkäter, tillexempel "Med en examen från Uppsala universitet. Drygt 4000 studenters åsikter om sina studier vid Uppsala universitet och värdet av studierna på arbetsmarknaden." (2006), de fakultetsvisa alumnstudierna "Med en doktorsexamen i bagaget - en enkätundersökning riktad till disputerade vid Uppsala universitet 1997-2001" (2006), "Nyttan av alumnstudier - synpunkter från institutioner och program" (2006).