PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Behöver du hjälp?

Alla anställda erbjuds hjälp med frågor som rör pedagogisk utveckling, utbildningsutvärdering, studieadministration och e-lärande.

Öppen verkstad varje onsdag

Tips! Varje onsdag kl. 14.00-16.00 kan du bolla idéer med pedagogiska utvecklare och få handledning i universitetets system inom lärandeområdet. Mejla gärna till support-elarande@uadm.uu.se i förväg om du har ett specifikt problem. 

Välkommen på support med Uppdok och Selma

Supporten för Uppdok och Selma kommer att vara på öppen verkstad i den laborativa lärosalen vid några tillfällen under våren för att ge handledning och svara på frågor. Dessa tillfällen är:

  • Onsdagen den 25 januari
  • Onsdagen den 15 februari
  • Onsdagen den 22 mars
  • Onsdagen den 26 april
  • Onsdagen den 31 maj

Plats: Laborativa lärosalen (10:203), campus Blåsenhus, von Kraemers allé 1A.

Välkommen!

Pedagogiska utvecklare och projektledare från avdelningen för kvalitetsutveckling kan erbjuda konsultativt stöd inom flera områden och på många olika sätt, allt från kortare insatser i form av presentationer till verkstadsserier eller specialanordnade kurser. Fr.o.m. hösten 2016 kan enheten också erbjuda anpassad kompetensutveckling (AKU).

För mer information se rubriken konsultation.
E-posta gärna en förfrågan till kvalitetsutveckling@uadm.uu.se